Trykstart med fotoforlaget Journal, Stockholm
Trykkstart med fotoforlaget Journal, Stockholm
Druckabnahme mit dem Fotoverlag Journal, Stockholm, Schweden
Printing Start-Up with the Photo Publisher Journal, Stockholm

01-03-2018
courtesy of Journal
Fra trykstarten med det svenske fotoforlag Journal. Her er det til bogen ‘500-5 mph’, der er fotograferet og skrevet af Kicki Lundgren, og som udkommer i april. Fra venstre ses trykker Morten Lindberg, forlægger Gösta Flemming samt fotograferne Kicki Lundgren og Susanne Otterberg.
Fra trykkstarten med det svenske fotoforlag Journal. Her er det til boken ‘500-5 mph’, som er fotografert og skrevet af Kicki Lundgren, og som utkommer i april. Fra venstre ses trykker Morten Lindberg, forlegger Gösta Flemming samt fotografene Kicki Lundgren og Susanne Otterberg.
Vom Druckstart mit dem schwedischen Fotoverlag Journal. Hier zum Buch ‘500-5 mph’, das von Kicki Lundgren fotografiert und geschrieben wurde, und das im April erscheinen wird. Von links sieht man Drucker Morten Lindberg, Verleger Gösta Flemming und die Fotografen Kicki Lundgren und Susanne Otterberg.
From the printing start-up with the Swedish photo publisher Journal. The book ‘500-5 Mph’ is photographed and written by Kicki Lundgren, and will be published in April. From the left is seen printer Morten Lindberg, publisher Gösta Flemming, and the photographers Kicki Lundgren and Susanne Otterberg.