Forening for Boghaandværk på besøg
Forening for Boghaandværk på besøk
Vereinigung für Buchhandwerk zu Besuch
Visit from ‘Forening for Boghåndværk’ (Union of Book Craft)

23-02-2018
courtesy of Forening for Boghaandværk
Bestyrelsen for Forening for Boghaandværk er på besøg. Her ses næstformand Rikke Hansen, Poul Lauritsen, forsker på Det Kgl. Bibliotek Thomas Hvid Kromann, kasserer Steen Bille Larsen, medlem af foreningen Jens Vellev, formand Svend Larsen, formand for Komiteen for årets bedste bogarbejde Christian Kaaber og medlem af foreningen Søren Hørdum.
Bestyrelsen for Forening for Boghaandværk er på besøk. Her ses nestformand Rikke Hansen, Poul Lauritsen, forsker på Det Kgl. Bibliotek Thomas Hvid Kromann, kasserer Steen Bille Larsen, medlem af foreningen Jens Vellev, formand Svend Larsen, formand for Komiteen for årets bedste bokarbejde Christian Kaaber og medlem af foreningen Søren Hørdum.
Der Vorstand der Vereinigung für Buchhandwerk ist zu Besuch. Hier sieht man stellvertretende Vorsitzende Rikke Hansen, Poul Lauritsen, Forscher bei der Königlichen Bibliothek Thomas Hvid Kromann, Kassenwart Steen Bille Larsen, Mitglied der Vereinigung Jens Vellev, Vorsitzender Svend Larsen, Vorsitzender des ‘Kommitees für die beste Bucharbeit des Jahres’ Christian Kaaber und Mitglied der Vereinigung Søren Hørdum.
The board of directors from the Danish ‘Union of Book Craft’ are on a visit. Here are seen vice chairman Rikke Hansen, Poul Lauritsen, researcher at The Royal Library Thomas Hvid Kromann, cashier Steen Bille Larsen, union member Jens Vellev, chairman Svend Larsen, chairman for the ‘Committee of the best books of the year’ Christian Kaaber, and union member Søren Hørdum.
Foreningen for Boghaandværk er stiftet i 1888, og har til formål at udbrede kendskabet til og skabe interesse for bogens fremstilling og at højne kvaliteten med hensyn til form, funktion, ­udførelse og æstetik.
Foreningen for Boghaandværk er stiftet i 1888, og har til formål å utbre kjennskapet til og skape interesse for bokens fremstilling og at højne kvaliteten med hensyn til form, funksjon, utførelse og estetikk.
‘Forening for Boghaandværk’ (‘Vereinigung für Buchhandwerk’) wurde 1888 gegründet und hat zum Ziel, das Wissen über und das Interesse an der Buchherstellung zu verbreiten, und die Qualität hinsichtlich von Form, Funktion, Ausführung und Ästhetik zu erhöhen.
The Union of Book Craft was founded in 1888, and has as its aim to spread the knowledge about and create interest for the production of the book, as well as to improve the quality of books regarding their function, execution and aesthetics.
Rundvisningen omfatter bl.a. de nye Agfa Avalon CTP maskiner til trykpladefremstilling …
Rundvisningen omfatter bl.a. de nye Agfa Avalon CTP maskiner til trykkplatefremstilling …
Die Führung beinhaltet u.a. die neuen Agfa Avalon CTP-Maschinen zur Druckplattenherstellung …
The tour through the press also includes the new Agfa Avalon CTP machines for making the printing plates …
... og den nye 8-farve skøn- og vidertrykmaskine Rapida 106 fra Koenig & Bauer.
... og den nye 8-farge skøn- og vidertrykkmaskin Rapida 106 fra Koenig & Bauer.
... und die neue 8-Farben Schön- und Widerdruckmaschine Rapida 106 von Koenig & Bauer.
... and the new 8-color perfector printing machine Rapida 106 from Koenig & Bauer.