Henrik Sebro fra Gads Forlag til trykstart
Henrik Sebro fra Gads Forlag til trykkstart
Henrik Sebro vom Gads Forlag zur Druckabnahme
Henrik Sebro from Gad Publishers at Printing Start-Up

20-02-2018
courtesy of Gads Forlag
Redaktionschef Henrik Sebro fra Gads Forlag og projektleder Poul Lauritsen på vej til trykstart på bogen ‘Damen i midten’, som udkommer den 11. april i anledning af Magasins 150 års jubilæum.
Redaktionssjef Henrik Sebro fra Gads Forlag og projektleder Poul Lauritsen på vei til trykkstart med boken ‘Damen i midten’, som utkommer den 11. april i anledning av varemagasinskjeden Magasin du Nord’s 150 års jubileum.
Redaktionschef Henrik Sebro vom Gads Forlag und Projektleiter Poul Lauritsen auf dem Weg zum Druckstart für das Buch ‘Damen i midten’ (‘Die Dame in der Mitte’), das am 11. April anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Kaufhauskette ‘Magasin du Nord’ veröffentlicht wird.
Editorial Director Henrik Sebro from Gad Publishers and Project Manager Poul Lauritsen on their way to printing start-up of the book ‘Damen i midten’ (The lady in the Center), which will be published on 11th April in connection with the 150th anniversary of the Danish department store ‘Magasin’.
På skærmen over betragterbordet vises først for- og bagside af trykarket, dernæst ark­vending i maskinen. Nedenunder ses farve­indstillingerne.
På skjermen over betrakterbordet vises først for- og baksiden av trykkarket, deretter arkvending i maskinen. Nederst ses fargeindstillingene.
Auf dem Computerschirm über dem Betrachtertisch wird zuerst (von links) Vorder- und Rückseite des Druckbogens gezeigt, danach die Bogenwendung in der Maschine. Unterst sieht man die Farbeinstellungen.
The screen above the viewing table shows the front and back side of the print sheet, and the sheet turn-over inside the machine. Below are seen the color values.
De trykte ark vurderes af Henrik Sebro og Paul Lauritsen sammen med trykkeren Tom Pedersen, mens trykker Lars Thyssen måler det næste trykark op.
De trykte ark vurderes av Henrik Sebro og Paul Lauritsen sammen med trykkeren Tom Pedersen, mens trykker Lars Thyssen måler det neste trykkark opp.
Die gedruckten Bögen werden von Henrik Sebro und Paul Lauritsen gemeinsam mit Drucker Tom Pedersen bewertet, während Drucker Lars Thyssen den nächsten Druckbogen misst.
The printed sheets are evaluated by Henrik Sebro and Poul Lauritsen together with Printer Tom Pedersen, while Printer Lars Thyssen is checking the scan for the next printing sheet.