Trykstart med Bo Borum fra Gads Forlag
Trykkstart med Bo Borum fra Gads Forlag
Druckstart mit Bo Borum vom Gads Verlag
Printing Start-Up with Bo Borum from Gad Publishing

15-02-2018
courtesy of Gads Forlag
Produktionschef Bo Borum fra Gads Forlag er på besøg i forbindelse med prøvetryk på omslaget til bogen ‘Damen i midten’ om mode, kvinder og Danmarkshistorie set gennem et stormagasins vinduer, som udkommer den 11. april i anledning af Magasins 150 års ­jubilæum. Omslaget skal trykkes med LED-UV trykfarver (dækhvid og CMYK) på et gennemfarvet papir med guldoverflade. Resultatet var ikke givet på forhånd, det ville fx ikke kunne lade sig gøre med almindelige oliebaserede trykfarver, som ikke er helt dækkende. Her studerer Bo Borum et af forsøgene sammen med trykkerileder Erik Tarp og trykker Tom Pedersen.
Produktionssjef Bo Borum fra Gads Forlag er på besøk i forbindelse med prøvetrykk på omslaget til boken ‘Damen i midten’ om mote, kvinner og Danmarkshistorie sett gjennom et stormagasins vinduer, som utkommer den 11. april i anledning av Magasins 150 års jubileum. Omslaget skulle trykkes med LED-UV trykkfarver (dekkhvit og CMYK) på et gjennomfarget papir med gulloverflate. Resultatet var ikke gitt på forhånd, det ville fx ikke kunne la seg gjøre med alminnelige oliebaserte trykkfarger, som ikke er helt dekkende. Her studerer Bo Borum et av forsøkene sammen med trykkerileder Erik Tarp og trykker Tom Pedersen.
Produktionschef Bo Borum vom Gads Verlag ist zu Besuch anlässlich des Umschlag-Probedruckes zum Buch ‘Damen i midten’ (‘Die Dame in der Mitte’) über Mode, Frauen und Dänemarksgeschichte, gesehen durch die Fenster des Kaufhauses “Magasin”. Das Buch erscheint am 11. April anlässlich des 150-jährigen Jubiläums von ‘Magasin’. Der Umschlag soll mit LED-UV-Druckfarben gedruckt werden (Deckweiß und CMYK), auf gefärbtem Papier mit Gold-Oberfläche. Das Resultat war nicht von vorneherein gegeben, z.B. wäre es nicht möglich mit gewöhnlichen ölbasierten Druckfarben, die nicht ganz deckend sind. Hier studiert Bo Borum einen der Versuche, zusammen mit dem Druckereileiter Erik Tarp und Drucker Tom Pedersen.
Production Manager Bo Borum from Gads Forlag is visiting to monitor the printing of the cover for the book ‘Damen i midten’ (The Lady in the Center) about fashion, women and Danish History as seen through the windows of a department store, which will be published on April 11th in celebration of Magasin's 150th anniversary. The cover will be printed with LED UV inks (opaque white and CMYK) on a solid-color paper with gold surface. The outcome was uncertain since this is not possible with ordinary oil-based inks, which are not entirely opaque. Here Bo Borum studies one of the test prints together with Press Manager Erik Tarp and Printer Tom Pedersen.
Men først skal der lægges en plan. Her ses ordrestyrer Poul Lauritsen og trykker Tom Pedersen med oplagspapiret, et strukturpapir med guldoverflade, ‘Sharade Lustra Antique Gold’.
Men først skal det legges en plan. Her ses ordrestyrer Poul Lauritsen og trykker Tom Pedersen med opplagspapiret, et strukturpapir med gulloverflate, ‘Sharade Lustra Antique Gold’.
Doch zuerst wird ein Plan erstellt. Hier sieht man den Projektleiter Poul Lauritsen und Drucker Tom Pedersen mit dem Auflagepapier, einem Strukturpapier mit Goldoberfläche, ‘Sharade Lustra Antique Gold’.
But first, a plan must be made. Here Project Manager Poul Lauritsen and Printer Tom Pedersen evaluate the textured paper called 'Sharade Lustra Antique Gold'.
Farveseparationerne er vigtige. Her checker grafiker Johannes Pump sammen med Bo Borum at partiellak er i pasning, og at der ikke ligger dækhvid under sort, kun under de andre farver.
Fargeseparationene er viktige. Her sjekker grafiker Johannes Pump sammen med Bo Borum at partiellakk er i pasning, og at det ikke ligger dekkhvit under sort, kun under de andre farger.
Die richtigen Farbseparationen sind wichtig. Hier prüft Grafiker Johannes Pump zusammen mit Bo Borum, dass der partielle Drucklack in Passung ist, und dass sich kein Deckweiß unter Schwarz befindet, nur unter den anderen Farben.
Color separations are essential. Here, Graphic Designer Johannes Pump checks together with Bo Borum that partial varnish is in register and that there is no white color under black, only under the other colors.
Så er de første ark på vej gennem maskinen.
Så er de første arkene på vei gjennom maskinen.
Hier sind die ersten Bögen auf dem Weg durch die Maschine.
The first sheets are on their way.
Prøvetrykket lykkedes ved at trykke 3 gange med UV-dækhvid, to gange med CMYK, og en gang med lak. LED-UV trykteknikken gør at farverne bevarer deres intensitet samtidig med at arkene kommer tørre ud af maskinen.
Prøvetrykket lykkedes ved å trykke 3 ganger med UV-dekkhvit, to ganger med CMYK, og en gang med lakk. LED-UV trykkteknikken gør at fargene bevarer deres intensitet samtidig med at arkene kommer tørre ut av maskinen.
Der Probedruck war erfolgreich, indem 3 Mal mit UV-Deckweiß gedruckt wurde, 2 Mal mit CMYK, und 1 Mal mit Lack. Die LED-UV-Drucktechnik bewirkt, dass die Farben ihre Intensität bewahren, während die Bögen vollkommen trocken aus der Maschine herauskommmen.
The test print was successful after printing 3 times with UV opaque white, twice with CMYK, and once with varnish. The UV LED printing technology makes the colors retain their intensity, while the sheets are dry the moment they leave the machine.