Så er den næste nye trykmaskine kommet
Så er den neste nye trykkmaskin kommet
Die neue Druckmaschine ist angekommen
The Next New Printing Press has come

13-02-2018
I dag ankom Narayanas anden Koenig & Bauer Rapida 106 8-farve skøn- og videre­trykmaskine.
I dag ankom Narayanas annen Koenig & Bauer Rapida 106 8 farge skøn- og videre­trykkmaskin.
Heute ist Narayanas zweite ­Koenig & Bauer Rapida 106 8-Farben Schön- und Widerdruckmaschine angekommen.
Today Narayana’s second Koenig & Bauer Rapida 106 8 color Printing Press arrived.
Maskinen er også ligesom den ­første forsynet med banebrydende ­UV‑LED trykteknik, inline farvestyring, ­simultan pladeskift m.m.
Maskinen er ligesom den første forsynet med banebrydende ­UV‑LED trykkteknik, inline farvestyring, simultan pladeskift m.m.
Die Maschine ist wie die erste mit bahnbrechender UV-LED-Drucktechnik, inline Farb­steuerung, Simultan-Plattenwechsel u.v.m. ausge­stattet.
The machine, like the first, is equipped with groundbreaking UV LED printing technology, inline color management, simultaneous plate change, and more.
Her er det første af de otte trykværker på vej ind gennem ­porten.
Her er det første av de åtte trykkverker på vei inn gjennom ­porten.
Hier ist das erste der acht Druckwerke auf dem Weg durch die ­Pforte.
Here the first out of eight printing units is on its way through the ­gateway.
Montørerne Dirk Nitzsche og Tom Schwarzbach fra KBA gik straks i gang med planlægningen.
Montørerne Dirk Nitzsche og Tom Schwarzbach fra KBA gikk straks i gang med planlegningen.
Die Monteure Dirk Nitzsche und Tom Schwarzbach von der KBA gingen sofort an die Planlegungsarbeit.
The Mechanics Dirk Nitzsche and Tom Schwarzbach from KBA started planning immediately.
Værkerne bliver stillet op i trykhallen.
Verkene blir stilt opp i trykkhallen.
Die Werke werden in der Druckhalle aufgestellt.
The printing units are placed in the hall.