Trykstart på fotobogen ‘Embody’
Trykstart på fotoboken ‘Embody’
Druckstart des Fotobuches ‘Embody’
Printing Start-Up of the Photobook ‘Embody’

02-02-2018
courtesy of Hørdum & Engelbreth
Lone Mørch, Søren Hørdum og Marianne Elgaard ser på et trykark fra Lone Mørchs fotobog ‘Embody’.
Lone Mørch, Søren Hørdum og Marianne Elgaard ser på et trykkark fra Lone Mørchs fotobok ‘Embody’.
Lone Mørch, Søren Hørdum und Marianne Elgaard sehen auf einen Druckbogen von Lone Mørchs Fotobuch ‘Embody’.
Lone Mørch, Søren Hørdum and Marianne Elgaard are looking at a printed sheet from Lone Mørchs Photobook ‘Embody’.
Lone Mørch er forfatter, fotograf og foredragsholder, Søren Hørdum kommer fra Hørdum & Engelbreth Print Studio, og Marianne Elgaard fra det danske designstudie Velvet Studio.
Lone Mørch er forfatter, fotograf og foredragsholder, Søren Hørdum kommer fra Hørdum & Engelbreth Print Studio, og Marianne Elgaard fra det danske design studio Velvet Studio.
Lone Mørch ist Autorin, Fotografin und Vortragshalterin; Søren Hørdum kommt vom Hørdum & Engelbreth Print Studio; und Designerin Marianne Elgaard vom dänischen ‘Velvet Studio’.
Lone Mørch is an international author, photographer and speaker, Søren Hørdum comes from Hørdum & Engelbreth Print Studio, and Marianne Elgaard is from the Danish graphic design studio Velvet Studio.