Trykstart med Peter Brandes
Trykkstart med Peter Brandes
Druckstart mit Peter Brandes
Printing Start-Up with Peter Brandes

25-01-2018
courtesy of Peter Brandes
Kunstneren Peter Brandes godkender et trykark til ‘Nordlyskatedralen Alta’.
Kunstneren Peter Brandes godkjenner et trykkark til ‘Nordlyskatedralen Alta’.
Der Künstler Peter Brandes begutachtet einen Druckbogen zu ‘Nordlyskatedralen Alta’ (‘Die Nordlichtkathedrale Alta’).
The Artist Peter Brandes approves a printed sheet for ‘Nordlyskatedralen Alta’ (‘Northern Light Cathedral Alta’).
Bogen udgives af Galerie Moderne Silkeborg i anledning af femårsdagen for kirkens ­indvielse i februar 2013. Den berømte kirke ligger i Finnmark, Nordnorge, og man kan se mere på nordlyskatedral.autoweb.no.
Boken udgis av Galerie Moderne Silkeborg i anledning af femårsdagen for kirkens innvielse i februar 2013. Den berømte kirke ligger i Finnmark, Nordnorge, og man kan se mer på nordlyskatedral.autoweb.no.
Das Buch erscheint bei Galerie Moderne Silkeborg, anlässlich des 5-jährigen Jubiläums für die Einweihung der Kathedrale im Februar 2013. Die berühmte Kirche liegt in Finnmark, Nordnorwegen, und man kann mehr darüber sehen bei nordlyskatedral.autoweb.no.
The book is published by Galerie Moderne Silkeborg to celebrate the 5th Anniversary of the Cathedral's Inauguration in February 2013. The famous church is situated in Finnmark, Norway; see more at nordlyskatedral.autoweb.no.
Den berømte kirke ligger i Finnmark, Nordnorge, og man kan se mere på ­nordlyskatedral.autoweb.no.
Den berømte kirke ligger i Finnmark, Nordnorge, og man kan se mer på ­nordlyskatedral.autoweb.no.
Die berühmte Kirche liegt in Finnmark, Nordnorwegen, und man kann mehr darüber sehen bei ­nordlyskatedral.autoweb.no.
The famous church is situated in Finnmark, Norway; see more at ­nordlyskatedral.autoweb.no.
Et nytrykt omslagsark til ‘Nordlyskatedralen Alta’.
Et nytrykt omslagsark til ‘Nordlyskatedralen Alta’.
Ein frischgedruckter Umschlagsbogen zu ‘Nordlyskatedralen Alta’.
A newly printed cover sheet for ‘Nordlyskatedralen Alta’.