Aristo Bogforlag til trykstart
Aristo Bogforlag til trykkstart
Buchverlag Aristo zur Druckabnahme
Publisher Aristo at Printing Start-Up

18-01-2018
courtesy of Aristo Bogforlag
Forlægger Jens Bertelsen og ­ordrestyrer Poul Lauritsen ­checker smudsomslaget til ­bogen ‘Svenn Eske Kristensen – velfærdsarkitekten’.
Forlegger Jens Bertelsen og ordrestyrer Poul Lauritsen sjekker smussomslaget til boken ‘Svenn Eske Kristensen – velfærdsarkitekten’.
Verleger Jens Bertelsen und Projektleiter Poul Lauritsen prüfen den Schutzumschlag zum Buch ‘Svenn Eske Kristensen – velfærdsarkitekten’ (‘Svenn Eske Kristensen – der Wohlfahrtsarchitekt’.
Publisher Jens Bertelsen and project manager Poul Lauritsen check the jacket for the book ‘Svenn Eske Kristensen – velfærdsarkitekten’ (Svenn Eske Kristensen – The Welfare Architect).