Statens Museum for Kunst til trykstart
Statens Museum for Kunst til trykkstart
Statens Museum for Kunst (Staatsmuseum für Kunst) zur Druckabnahme
The National Gallery of Denmark at Printing Start-Up

12-01-2018
courtesy of Statens Museum for Kunst
Chris Fischer og Rune Finseth fra Statens Museum for Kunst sammenligner matchprint og trykark til udstillingskataloget ‘Kunstværkets tilblivelse’. Chris Fischer er leder af SMK’s Forskningscenter for Tegnekunst, og kurator på udstillingen ‘Art In The Making’, som åbner den 8. februar.
Chris Fischer og Rune Finseth fra Statens Museum for Kunst sammenligner matchprint og trykkark til utstillingskatalogen ‘Kunstværkets tilblivelse’. Chris Fischer er leder af SMK’s Forskningscenter for Tegnekunst, og kurator på utstillingen ‘Art In The Making’, som åpner den 8. februar.
Chris Fischer und Rune Finseth vom Staatsmuseum für Kunst vergleichen Matchprint und Druckbogen zum Ausstellungskatalog ‘Kunstværkets tilblivelse’ (‘Die Entstehung des Kunstwerkes’). Chris Fischer ist Leiter des Forschungszentrums für Zeichenkunst und Kurator der Ausstellung ‘Art In The Making’ (‘Kunst im Entstehen’), die am 8. Februar öffnet.
Chris Fischer and Rune Finseth from the National Gallery of Denmark compare matchprint and printed sheets for the exhibition catalogue ‘Art In The Making’. Chris Fischer is the head of the Museum's Research Center for Art, and Curator of the exhibition of the same name, which opens on 8 February.
Her hjælper trykfaktor Jeppe Madsen og trykker Morten Lindberg med at justere farveføringen.
Her hjelper trykkfaktor Jeppe Madsen og trykker Morten Lindberg med å justere fargeføringen.
Hier hilft der Druckermeister Jeppe Madsen und Drucker Morten Lindberg mit der Justierung der Farbführung.
Printing foreman Jeppe Madsen and printer Morten Lindberg assist in adjusting the colours.
Trykker Preben Andersen lægger et nytrykt ark frem til godkendelse.
Drucker Preben Andersen legt einen neuen Druckbogen zum Gutheißen vor.
Printer Preben Andersen hands out a newly printed sheet for approval.
En trykplade studeres på sin vej ud af Agfa Avalon CTP-maskinen, her sammen med ordrestyrer Poul Lauritsen.
En trykkplate studeres på sin vei ut av Agfa Avalon CTP-maskinen, her sammen med ordrestyrer Poul Lauritsen.
Eine Druckplatte auf seinem Weg aus der Agfa Avalon CTP-Maschine wird studiert, hier zusammen mit Projektleiter Poul Lauritsen.
A printing plate is studied on its way out of the Agfa Avalon CTP-machine, here together with project manager Poul Lauritsen.