Trykstart med Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

09-04-2018
by courtesy of Institut for Kunst- og Kulturvidenskab
Kunsthistoriker Maria Fabricius Hansen fra Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet og fotograf Pernille Klemp er til trykstart på ‘The Art of Transformation: Grotesques in Sixteenth-Century Italy’. Bogen udkommer på engelsk på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, og udgives af Det Danske Institut i Rom og forlaget Edizioni Quasar.
Som kunsthistoriker forsker Maria Fabricius Hansen i billedkunst og arkitektur fra senantikken til omkring 1600, historisk og teoretisk, med særligt fokus på italiensk kunst. Hendes aktuelle bog omhandler grotesker i 1500-tallet og mere overordnet forholdet mellem kunst og natur, kunstnerrollen og kunstbegrebet og forestillinger om fantasi og billeddannelse i perioden.
Pernille Klemp har taget en stor del af bogens billeder forskellige steder i Rom.
Maria Fabricius Hansen og Pernille Klemp ser på trykark, mens trykker Tom Pedersen checker farveføringen.

Maria Fabricius Hansen og Pernille Klemp checker billederne.

Nederst nærbillede af et trykark.