Lidt om farvestyring hos narayana

03-03-2018
Farvestyring sikrer at farvegengivelse er konsistent fra skærm over matchprint til det færdige tryk. Den første proces i farvestyringen er at lave et testtryk.
Trykfaktor Jeppe Madsen kontrollerer at alle værdier i testtrykket ligger optimalt.
Derefter kommer testtrykkene til opmåling i scannerafdelingen.

Her bliver de 1617 felter målt op med et spectrofotometer. Ved at sammenholde de målte værdier med de korrekte farver for hvert af de 1617 felter kan man beskrive sammenhængen matematisk i form af en farveprofil (ICC-profil).

Til konvertering genereres en særlig devicelink farveprofil, som giver en renere og mere præcis farvegengivelse end en almindelig ICC-profil. Og på grund af nøjagtige indstillinger på trykmaskinerne og nøje valg af trykfarver, gummiduge etc. opnås flere farvetoner og større dybde i trykket, end det er muligt med den almindelige ISO-standard. Derfor har narayana valgt at generere sine egne farveprofiler.

Farveprofiler bruges også til at sikre, at computerskærme og matchprint gengiver farverne på en måde, der svarer til det endelige trykte resultat. Dermed kan både scannerførere og kunder stole på de farver de ser, når der skal laves billedkorrektioner osv.

Processen gentages med forskellige papirtyper, med trykkurver for hver trykmaskine individuelt og på prepressens farveudstyr. Det er en omstændelig proces, men det er forudsætningen for at man i sidste ende får en præcis farvegengivelse.