Set i udkørselsafdelingen
Sett i DTP-avdelingen
Gesehen in der DTP-Abteilung
Seen in the prepress department

23-02-2018
Johannes Pump og Nils Visholm Thomsen med en produktion af færdigfalsede og klammehæftede print, som er klar til renskæring.
Johannes Pump og Nils Visholm Thomsen med en produksjon av ferdigfalsede og klammeheftede print