Trykstart på bogen ‘Ovartaci & the Art of Madness’
Trykkstart på boken ‘Ovartaci & the Art of Madness’
Druckstart zum Buch ‘Ovartaci & the Art of Madness’
Printing Start-up on the book ‘Ovartaci & the Art of Madness’

08-12-2017
courtesy of Charlottenborg Kunsthal
Jess Andersen, Mathias Kryger og Sune Skovsted ser på et trykark fra bogen ‘Ovartaci & the Art of Madness’.
Jess Andersen, Mathias Kryger og Sune Skovsted ser på et trykkark fra boken ‘Ovartaci & the Art of Madness’.
Jess Andersen, Mathias Kryger und Sune Skovsted sehen auf einen Druckbogen zum Buch ‘Ovartaci & the Art of Madness’.
Jess Andersen, Mathias Kryger and Sune Skovsted look at a printing sheet from the book ‘Ovartaci & the Art of Madness’.
Jess Andersen er fra Grafisk Designstudio Wrong Studio, Mathias Kryger er kunstanmelder og kurator og Sune Skovsted kommer fra Grafisk Produktions­bureau GraphicUnit.
Jess Andersen er fra Grafisk Designstudio Wrong Studio, Mathias Kryger er kunstanmelder og kurator og Sune Skovsted kommer fra Grafisk Produktions­bureau GraphicUnit.
Jess Andersen kommt vom Grafisk Designstudio Wrong Studio, Mathias Kryger ist Kunstanmelder und Kurator und Sune Skovsted kommt vom Grafisk Produktions­bureau GraphicUnit.
Jess Andersen is from the graphic design studio Wrong Studio, Mathias Kryger is art critic and curator, and Sune Skovsted comes from the graphic production bureau GraphicUnit.
‘Ovartaci & the Art of Madness’ udgives af Charlottenborg Kunsthal, og udkommer den 19. december.
‘Ovartaci & the Art of Madness’ utgis af Charlottenborg Kunsthal, og utkommer den 19. desember.
‘Ovartaci & the Art of Madness’ wird von Charlottenborg Kunsthal herausgegeben und erscheint am 19. Dezember.
‘Ovartaci & the Art of Madness’ is published by Charlottenborg Kunsthal and will be released on 19th December.
Jess Andersen og Mathias Kryger godkender et trykark efter justering sammen med trykker Tom Pedersen.
Jess Andersen og Mathias Kryger godkjenner et trykkark etter justering sammen med trykker Tom Pedersen.
Jess Andersen und Mathias Kryger gutheißen den Druckbogen nach einer Justierung mit Drucker Tom Pedersen.
Jens Andersen and Mathias Kryger appoves of a printed sheet after colour adjustment with printer Tom Pedersen.