Trykstart med Kunsten – Museum of Modern Art’
Trykkstart med Kunsten – Museum of Modern Art
Druckstart mit ‘Kunsten – Museum of Modern Art’
Printing Start-up with ‘Kunsten – Museum of Modern Art’

04-12-2017
courtesy of Kunsten – Museum of Modern Art
Museumsinspektør Caroline Nymark Zachariassen og trykker Lars Thyssen checker omslaget til bogen ‘Vilhelm Lundstrøm og den gode smag’.
Museumsinspektør Caroline Nymark Zachariassen og trykker Lars Thyssen sjekker omslaget til boken ‘Vilhelm Lundstrøm og den gode smag’.
Museumsinspektorin Caroline Nymark Zachariassen und Drucker Lars Thyssen begutachten den Umschlag zum Buch ‘Vilhelm Lundstrøm og den gode smag’ (‘Vilhelm Lundstrøm und der gute Geschmack’).
Curator Caroline Nymark Zachariassen and printer Lars Thyssen are checking the cover of the book ‘Vilhelm Lundstrøm og den gode smag’.