Forlaget Sprotin til trykstart
Forlaget Sprotin til trykkstart
Forlaget Sprotin zur Druckabnahme
Forlaget Sprotin at Printing Start-up

10-11-2017
courtesy of Forlaget Sprotin
Færøsk kunstmaler, illustrator og scenograf Edward Fuglø og overlæge Pál Weihe godkender et trykark til bogen ‘Træets budskab’ som Forlaget Sprotin udgiver.
Færøysk kunstmaler, illustrator og scenograf Edward Fuglø og overlege Pál Weihe godkjender et trykkark til boken ‘Træets budskab’, som Forlaget Sprotin utgir.
Der färöische Kunstmaler, Illustrator und Scenograf Edward Fuglø und Oberarzt Pál Weihe gutheißen einen Druckbogen zum Buch ‘Træets budskab’ (‘Die Botschaft des Baumes’), das beim Forlaget Sprotin erscheint.
The Faroese art painter, illustrator and scenographer Edward Fuglø approves a printed sheet for the book ‘Træets budskab’, being published by Forlaget Sprotin.
Nederst bogens omslag.
Nederst bokens omslag
Unten der Buchumschlag.
Below the cover.