Ink Line Farvedispenser
Ink Line Fargedispenser
Ink Line Farbdispenser
Ink Line Color Dispenser

29-08-2017
På den nye Rapida bliver trykfarverne pumpet ned i farvekassen fra en 2 kg farvepatron, der indsættes i denne trykbeholder.
På den nye Rapida blir trykkfargene pumpet ned i fargekassen fra en 2 kg fargepatron, som innsettes i denne trykkbeholder.
In der neuen Rapida werden die Druckfarben von einer 2 kg-Farbpatrone in die Farbkästen hineingepumpt. Die Patrone wird in diesen Druckbehälter eingesetzt.
In the new Rapida the ink is being pumped into the ink tray from a 2 kg color cartridge, which is inserted into this pressure container.
Maskiningeniør Falko Radtke fra KBA monterer trykbeholderne.
Maskiningeniør Falko Radtke fra KBA monterer trykkbeholderne.
Der Maschineningenieur Falko Radtke von der KBA montiert die Druckbehälter.
Machine engineer Falko Radtke from KBA mounts the pressure containers.
Montør Tom Schwarzbach fra KBA viser hvordan farvepatronen bevæger sig frem og tilbage og fordeler farverne ensartet i farvekasserne, idet en føler hele tiden måler farveforbruget.
Montør Tom Schwarzbach fra KBA viser hvordan fargepatronen beveger seg frem og tilbake og fordeler fargerne ensartet i fargekassene, idet en føler hele tiden måler fargeforbruket.
Monteur Tom Schwarzbach von der KBA zeigt, wie die Farbpatronen hin- und herschwenken und die Farben gleichmäßig in die Farbkästen verteilen, indem ein Fühler konstant den Farbverbrauch misst.
Service engineer Tom Schwarzbach from KBA shows how the color cartridge moves back and forth and distributes the colors equally in the ink trays, as a sensor constantly measures how much color is being used.
Det tilhørende Technotrans farvevalse kølingssystem er også ved at blive installeret.
Det tilhørende Technotrans fargevalse kjølingssystem er også i ferd med å bli installert.
Das zugehörige Technotrans-Farbwalzen-Kühlsystem ist auch dabei, installiert zu werden.
The corresponding Technotrans color cylinder cooling system is also being installed.