Høst
Innhøsting
Ernte
Harvest

28-08-2017
I det gode vejr er hele haveholdet ude ...
I det gode været er hele hageteamet ute ...
Bei diesem guten Wetter ist der ganze Gartentrupp draußen ...
In this fine weather, the whole garden team is out ...
... og tage kartofler op.
... for å ta opp poteter.
... und sammelt Kartoffeln ein.
... taking up potatoes.
Lene Terp i aktion.
Lene Terp i aksjon.
Lene Terp in Aktion.
Lene Terp in action.
Klaudia Dajos tømmer kartoflerne ned i de store kasser, hvor de opbevares over vinteren.
Klaudia Dajos tømmer potetene ned i de store kasser, hvor de oppbevares om vinteren.
Klaudia Dajos leert die Kartoffeln in die großen Kästen, in denen sie den Winter über aufbewahrt werden.
Klaudia Dajos empties the potatoes into the big bins where they will be kept during the winter.
Samtidig kommer det sidste korn i hus.
Samtidig kommer det sidste korn i hus.
Gleichzeitig wird das letzte Korn geerntet.
At the same time the last wheat is being harvested.