Så er den nye trykmaskine kommet
Så er den nye trykkmaskinen kommet
Die neue Druckmaschine ist gekommen
The New Printing Press has come

22-08-2017
Narayanas nye Koenig & Bauer Rapida 106 er ankommet til parkeringspladsen.
Narayanas nye Koenig & Bauer Rapida 106 er ankommet til parkeringsplassen.
Narayanas neue Koenig & Bauer Rapida 106 ist auf dem Parkplatz angekommen.
Narayana's new Koenig & Bauer Rapida 106 has arrived on the parking lot.
Et enkelt værk passerer lige nøjagtig gennem porten.
Et enkelt verk passerer så vidt igjennom porten.
Ein einzelnes Werk passt gerade genau durch die Pforte.
A single printing unit fits just exactly through the gateway.
Der er en klar og tydelig plan.
Det er en klar og tydelig plan.
Es liegt ein klarer und deutlicher Plan vor.
There is a clear and precise plan.
Dagen efter er der fuld aktivitet i trykhallen.
Dagen etter er det full aktivitet i trykkhallen.
Am nächsten Tag volle Aktivität in der Druckhalle.
The next day there is full activity in the printing hall.
Der pakkes ud hele dagen.
Det pakkes ut hele dagen.
Den ganzen Tag wird ausgepackt.
All day long parts are being unpacked.
Og ved dagens slutning er fire af de otte værker pakket ud og stillet op!
og ved dagens avslutning er fire av de åtte verker pakket ut og stilt opp!
Und am Ende des Tages sind vier der acht Werke aufgestellt!
And by the end of the day, four of the eight printing units are unpacked and set up!