Nanna Debois Buhl til trykstart
Nanna Debois Buhl til trykkstart
Nanna Debois Buhl zur Druckabnahme
Nanna Debois Buhl at Printing Start-Up

01-08-2017
courtesy of Nanna Debois Buhl
Kunstner Nanna Debois Buhl vurderer ­sammen med Kirsten Jensen et trykark til ­magasinet ‘intervals and forms of stones and stars’, der udgives af kunstneren og Humboldt Books.
Kunstner Nanna Debois Buhl vurderer ­sammen med Kirsten Jensen et trykkark til ­magasinet ‘intervals and forms of stones and stars’, som utgis av kunstneren og Humboldt Books.
Die Künstlerin Nanna Debois Buhl beurteilt zusammen mit Kirsten Jensen die einen Druckbogen zum ­Magazin ‘intervals and forms of stones and stars’, der von der Künstlerin und dem Verlag Humboldt Books herausgegeben wird.
The artist Nanna Debois Buhl and Kirsten Jensen are evaluating a printed sheet of the ­magazine ‘intervals and forms of stones and stars’, which is published by the artist and Humboldt Books.
Her ser de sammen med trykker Preben Andersen på farveindstillingerne.
Here they are looking together with printer Preben Andersen at colour-settings.
Hier sehen sie zusammen mit Drucker Preben Andersen auf Farbeinstellungen.
Here the ar looking at Color Settings, together with printer Preben Andersen.