Trykstart med forlaget Journal, Stockholm
Trykkstart med forlaget Journal, Stockholm
Druckstart mit Verlag Journal, Stockholm
Printing Start-up with Journal, Stockholm

20-12-2017
courtesy of Journal
Den svenske fotograf Helga Härenstam og forlægger Gösta Flemming checker trykark til bogen ‘In Waiting for What is to Come’.
Den svenske fotograf Helga Härenstam og forlegger Gösta Flemming sjekker trykkark til boken ‘In Waiting for What is to Come’.
Die schwedische Fotografin Helga Härenstam und Verleger Gösta Flemming prüfen einen Druckbogen zum Buch ‘In Waiting for What is to Come’.
The Swedish photographer Helga Härenstam and publisher Gösta Flemming check the printed sheets for the book ‘In Waiting for What is to Come’.
Bogen blev senere udvalgt af Svensk Bokkonst i 2018.
Bogen blev senere utvalgt av Svensk Bokkonst i 2018.
Das Buch wurde später, 2018, von Svensk Bokkonst (Schwedische Buchkunst) ausgewählt.
The book was later selected by Swedish Book Art (Svensk Bokkonst) in 2018.