Trykning af ‘The Island of Als – Past, Present and Future’
Trykkning av The Island of Als – Past, Present and Future’
Der Druck von The Island of Als – Past, Present and Future’
Printing The Island of Als – Past, Present and Future’

10-11-2017
courtesy of Gads Forlag
Trykkerne Morten Lindberg og Tom Pedersen med de færdige trykark til bogen ‘The Island of Als – Past, Present and Future’, som er trykt med LED UV teknik. Bogen udgives af Gads Forlag.
Trykkerne Morten Lindberg og Tom Pedersen med de ferdige trykkark til boken ‘The Island of Als – Past, Present and Future’, som er trykt med LED UV teknik. Bogen utgis av Gads Forlag.
Die Drucker Morten Lindberg und Tom Pedersen mit den fertigen Druckbogen zum Buch ‘The Island of Als – Past, Present and Future’, das mit LED UV-Technik gedruckt wurde. Das Buch erscheint bei Gads Forlag.
The printers Morten Lindberg and Tom Pedersen looking at the printed sheets to the book ‘The Island of Als – Past, Present and Future’, which are printed with LED UV technique. The book is published by Gads Forlag.