Glimt fra pre-press afdelingen
Glimt fra prepress avdelingen
Blick in die Prepress-Abteilung
Glimpse from the Prepress Department

2017-10-07
Michael Bülow i gang med problemløsning.
Michael Bülow i gang med problemløsning.
Michael Bülow bei einer Problemlösung.
Michael Bülow is solving a problem.