Rapida 106 producerer nu for fuldt tryk
Rapida 106 produserer nå for fullt
Rapida 106 produziert jetzt in voller Fahrt
Rapida 106 is now producing at full speed

29-09-217
Rapida 106 i fuld gang.
Rapida 106 i full gang.
Rapida 106 in Aktion.
Rapida 106 in action.
Alexander Herrmann fra KBA vurderer maskinindstillingerne sammen med Morten Lindberg, Tom Pedersen og Jeppe Madsen.
Alexander Herrmann fra KBA vurderer maskininnstillingene sammen med Morten Lindberg, Tom Pedersen og Jeppe Madsen.
Alexander Herrmann von der KBA bewertet die Maschineneinstellungen zusammen mit Morten Lindberg, Tom Pedersen und Jeppe Madsen.
Alexander Herrmann from KBA evaluates the printing press settings together with Morten Lindberg, Tom Pedersen and Jeppe Madsen.
Tom Pedersen checker indkøringen.
Tom Pedersen sjekker innkjøringen.
Tom Pedersen prüft die Einlage.
Tom Pedersen checks the feeeding section.
Det tager kun et øjeblik at udskifte en farvepatron.
Det tar bare et øyeblikk å utskifte en fargepatron.
Es dauert nur einen Augenblick, eine Farbpatrone auszuwechseln.
Changing an ink cartridge only takes a moment.
Oplaget blev trykt med 15.000 ark i timen.
Opplaget ble trykt med 15.000 ark i timen.
Die Auflage wurde mit 15.000 Bogen in der Stunde gedruckt.
The press was running at 15.000 sheets per hour.
Et kontrolark tages fra maskinen.
Et kontrollark tas fra maskinen.
Ein Kontrollbogen wird aus der Maschine genommen.
A control sheet is taken from the press.
Trykfaktor Jeppe Madsen foretager en ekstra manuel kontrolopmåling.
Trykkfaktor Jeppe Madsen foretar en ekstra manuell kontrolloppmåling.
Druckermeister Jeppe Madsen kontrolliert mit einer extra manuellen Messung.
Printing foreman Jeppe Madsen performs an extra manual measurement.