Der tjæres træværk
Treverket blir tjæret
Imprägnierung mit Holzteer
Tarring the Woodwork

31-07-2017
Aksel Pedersen er i gang med at tjære træværk.
Aksel Pedersen er i gang med å tjære treverk.
Aksel Pedersen beim Imprägnieren mit Holzteer.
Aksel Pedersen is tarring the woodwork.