Trykstart på ‘Dansk Guldalder’

30-01-2018
courtesy of Statens Museum for Kunst
Den 30. januar var der trykstart på ‘Dansk Guldalder’, som udgives i forbindelse med en stor udstilling på Statens Museum for Kunst fra 24. august til 8. december 2019. Udstillingen har undertitlen ‘Verdenskunst mellem to katastrofer’, og viser over 200 malerier og tegninger fra 1807 til 1864. Den kan også ses på Nationalmuseet i Stockholm og Petit Palais i Paris.
På billedet ses grafisk designer Åse Eg Jørgensen, overinspektør og seniorforsker Peter Nørgaard Larsen og redaktør Cecilie Høgsbro i biblioteket på Narayana Press. De tre var kommet for at følge trykningen, og arbejdede indimellem godkendelse af trykarkene bl.a. med at checke de sidste rettelser i blåkopien.
Narayana Press har stået for repro og farvekorrektion til det rigt illustrerede katalog med værker af Christen Købke, C.W. Eckersberg, Elisabeth Jerichau-Baumann, Constantin Hansen, J.Th. Lundbye, Wilhelm Bendz, Wilhelm Marstrand, Martinus Rørbye og P.C. Skovgaard samt mere ukendte kunstnere. Inden trykningen blev der lavet matchprint på to forskellige papirtyper, inden valget faldt på Arctic Volume White.
Bogen er en flersprogsproduktion, og blev trykt på svensk, engelsk og dansk med pladeskift i den sorte farve.
Cecilie Høgsbro.
To trykark fra bogen, med henholdsvis engelsk og dansk tekst.