Trykstart med Gilbert Hansen og Ola Wedebrunn

07-01-2019
courtesy of Arkitektur B
Den 7. januar var forlægger Gilbert Hansen og redaktør Ola Wedebrunn forbi til trykstart på ‘engineeringwithOleVanggaard’, som udgives af forlaget Arkitektur B. Bogen er en hyldest til den danske ingeniør Ole Vanggaard’s virke, der udover at være ingeniør har arbejdet som underviser, konsulent, teoretiker og kunstner.
Bogen viser et bredt udsnit af arbejder fra Ole Vanggaard’s karriere, både fra det Kongelige Akademi i København og fra hans mange konsulentopgaver for såvel kunstnere som arkitekter. Hans arbejde viser bl.a. hvordan ingeniører og arkitekter arbejder sammen.
Fra venstre: Redaktør Ola Wedebrunn, forlægger og layouter Gilbert Hansen og Tine Meyer fra Narayana Press.
Nedenfor ses nogle trykark fra udgivelsen, med eksempler på Ole Vanggaard’s designs.