Uge 25
Uge 25
Woche 25
Week 25

21-06-2020
courtesy of Stinna Toft Hald & Aalborg Museum of Modern Art, Lærke Rydal Jørgensen & Louisiana, Rasmus Koch & Strandberg Publishing
Mandag: Kig i ordrestyrerafdelingen.
Mandag: Besøk i ordrestyreravdelingen.
Montag: Blick ind die Projektleitungsabteilung.
Monday: View from the project management department.
Stinna Toft Hald fra Aalborg Museum of Modern Art til trykstart på et katalog om billedhuggeren Louise Nevelson. Her holder hun matchprint op mod rentryk, og trykkeren er klar til eventuelle justeringer.
Stinna Toft Hald fra Aalborg Museum of Modern Art til trykstart på en katalog om skulptøren Louise Nevelson. Her holder hun et matchprint opp mot et rentryksark, og trykkeren er klar til eventuelle justeringer.
Stinna Toft Hald vom Aalborg Museum of Modern Art zur Druckabnahme eines Kataloges über die Bildhauerin Louise Nevelson. Hier vergleich sie Matchprint mit dem Aushänger, und der Drucker steht für eventuelle Justerierungen bereit.
Stinna Toft Hald from Aalborg Museum of Modern Art at printing start-up on a catalogue about the sculptor Louise Nevelson. Here she is checking a matchprint against the printed sheet, and the printer is ready for any adjustments.
Tirsdag: Omslagstryk til Louisiana kataloget. Lærke Rydal Jørgensen kom til trykstart og sidste tilretning.
Tirsdag: Omslagstrykk til Louisiana katalogen. Lærke Rydal Jørgensen kom til trykkstart og en siste justering.
Dienstag: Umschlagsdruck für einen Louisiana-Katalog. Lærke Rydal Jørgensen kam zur Druckabnahme und letzte Korrektionen vor dem Druck.
Tuesday: Cover printing of the Louisiana catalogue. Lærke Rydal Jørgensen came for printing start-up and the last adjustments.
Video fra trykning af Louisiana kataloget.
Video om trykking av Louisiana katalogen.
Video über den Druck des Louisiana Kataloges.
Video about the printing of the Louisiana catalogue.
Onsdag: Kig i scannerafdelingen. Forrest flere rentryk af plakater til check.
Onsdag: Besøk i skanneravdelingen. Helt foran ligger flere rentrykk av plakater til sjekk.
Mittwoch: Blick in die Scannerabteilung. Im Vordergrund einige Plakate zum Check.
Wednesday: View from the scanner department. In the front print of posters for check.
Torsdag: Billedbehandling efter ønske af Rasmus Koch Studio.
Torsdag: Billedbehandling etter ønske fra Rasmus Koch Studio.
Donnerstag: Bildbehandlung nach Wunsch vom Rasmus Koch Studio.
Thursday: Image processing after the wishes of Rasmus Koch Studio.
Grafisk Designer Rasmus Koch til trykstart på ‘Connectedness’, som udgives af Strandberg Publishing.
Grafisk Designer Rasmus Koch til trykkstart på ‘Connectedness’, som utgis av Strandberg Publishing.
Grafikdesigner Rasmus Koch bei der Druckabnahme von ‘Connectedness’, das bei Strandberg Publishing erscheint.
Graphic designer Rasmus Koch came for printing start-up on ‘Connectedness’, which is published by Strandberg Publishing.
Video: Miljøvenlig beskyttelseslak til omslaget.
Video: Miljøvennlig beskyttelseslakk til omslaget.
Video über umweltfreundliche Schutzlackierung des Umschlages.
Video about environmentally friendly protection varnish of the cover.
Fredag: Papirlevering.
Fredag: Papirlevering.
Freitag: Papierlieferung.
Friday: Paper delivery.
‘Eagle Eye’ ved Roland-maskinen.
‘Eagle Eye’ ved Roland-maskinen.
‘Eagle Eye’ der Roland-Maschine.
‘Eagle Eye’ at the Roland machine.