Trykning på Rapida 106, 8-farve skøn- og videretrykmaskine
Trykkning på Rapida 106, 8-farve skøn- og videretrykkmaskine
Druck auf Rapida 106, 8-Farben-Maschine
Printing on Rapida 106, 8-color machine

02-06-2020