Peter Brandes på arbejdsbesøg
Peter Brandes på arbeidsbesøk
Peter Brandes auf Arbeitsbesuch
Peter Brandes at working visit

07-05-2020
courtesy of Peter Brandes
Kunstneren Peter Brandes var på besøg for at arbejde på et af sine nye projekter. Øverst ses han under indscanningen af nogle farvetræsnit.
Kunstneren Peter Brandes var på besøk for å arbeide på et av hans nye prosjekter. Øverst ses han under innskanningen av noen fargede tresnitt.
Der Künstler Peter Brandes war zu Besuch, um an einem seiner neuen Projekte zu arbeiten. Oben sieht man ihn beim Einscannen mehrerer Farbholzschnitte.
The artist Peter Brandes was visiting to work on one of his new projects. Above he is seen during the scanning of some coloured woodcuts.
På næste billede gennemser Peter Brandes en håndindbundet bog. Den er netop udkommet hos forlaget Wunderbuch, og har titlen ‘Julhymn av Romanos’. Den blev lavet i et begrænset oplag, og alle bøger er nummereret og signeret af kunstneren.
På neste bilde gjennomser Peter Brandes en håndinnbundet bok. Den er nettopp utkommet hos forlaget Wunderbuch og har tittelen ‘Julhymn av Romanos’. Den ble laget i et begrenset opplag, og alle bøker er nummerert og signert av kunstneren.
Auf dem nächsten Bild betrachtet er ein hand­eingebundenes Buch. Dieses ist gerade beim Verlag Wunderbuch erschienen, und trägt den Titel ‘Julhymn av Romanos’. Es wurde in begrenzter Auflage gedruckt, und alle Exemplare sind nummeriert und vom Künstler signiert.
On the next picture Peter Brandes goes through a hand-bound book. It has just been published by the publisher Wunderbuch and is titled ‘Julhymn av Romanos’. It is produced in a limited number of copies, and all the books are enumerated and signed by the artist.
Bogens billeder af Peter Brandes er fra de sidste fire år frem til marts 2020: Tegninger på papir, glasmosaik, akvarel, keramisk lertøjsrelief (udsnit fra alterbillede i Kastbjerg Kirke, Jylland), forgyldt hårdgips (udsnit fra altertavle i Nørre Nissum Kirke, Jylland).
Bokens bilder av Peter Brandes er fra de siste fire år frem til mars 2020: Tegninger på papir, glassmosaikk, akvarell, keramisk relieff (utsnitt fra alterbilde i Kastbjerg Kirke, Jylland), forgyldt hardgips (utsnit fra altertavle i Nørre Nissum Kirke, Jylland).
Die Bilder des Buches stammen von Peter Brandes und wurden über die letzten vier Jahre bis März 2020 geschaffen: Zeichnungen auf Papier, Glasmosaik, Aquarell, keramisches Steingutrelief (Ausschnitt des Altarbildes der Kirche in Kastbjerg, Jylland), vergoldeter Hartgips (Ausschnitt der Altartafel in der Nørre Nissum Kirche, Jütland).
The images in the book are made by Peter Brandes during the last four years up to March 2020: Paper drawings, stained glass, watercolors, ceramics, pottery reliefs (section of an altarpiece in Kastbjerg Church, Jutland), and gold-plated hard plaster (section of an altarpiece in Nørre Nissum Church, Jutland).
Omslaget er lavet som softcover med smudsomslag. Indholdet er trykt på håndlavet specialpapir: ‘Fabriano Rosaspina’. Et originalt grafisk tryk, som følger udgaven, er trykt på håndlavet 75 år gammelt papir, 200 g ‘pur fil Marais’.
Omslaget er laget som softcover med smussomslag omkring. Innholdet er trykt på håndlaget spesialpapir: ‘Fabriano Rosaspina’. Et originalt grafisk trykk, som følger utgaven, er trykt på håndlaget 75 år gammelt papir, 200 g ‘pur fil Marais’.
Der Umschlag wurde als Softcover mit umgelegtem Schutzumschlag gebunden. Der Inhalt wurde auf handgearbeitetem Spezialpapier gedruckt: ‘Fabriano Rosaspina’. Ein originaler grafischer Druck, welcher der Ausgabe folgt, wurde auf handbearbeitetem 75 Jahre altem Papier gedruckt, 200 g ‘pur fil Marais’.
The book is bound as a softcover with a dust jacket put around it. The inside pages are printed on a special handmade paper: ‘Fabriano Rosaspina’. An original graphic print that accompanies the book is printed on a 75 years old handmade paper: 200 g ‘pur fil Marais’.
Smudsomslaget.
Smussomslaget av den svenske utgave.
Der Schutzumschlag.
The dust jacket.