Trine Søndergaard · 203 Works
Trine Søndergaard · 203 Works
Trine Søndergaard · 203 Works
Trine Søndergaard · 203 Works

17-03-2020
courtesy of Trine Søndergaard
Fotokunstneren Trine Søndergaard var på ­besøg for at være med til billedbehandling og trykning af udstillingskataloget ‘Trine Søndergaard · 203 Works’, med ­introduktion af Merete Pryds Helle og Kristine Kern.
Fotokunstneren Trine Søndergaard var på ­besøk for å være med på billedbehandling og trykking av utstillingskatalogen ­‘Trine Søndergaard · 203 Works’, med ­introduksjon av Merete Pryds Helle og Kristine Kern.
Fotokünstlerin Trine Søndergaard war zu ­Besuch, um bei der Bilderbehandlung und dem Druck des Ausstellungskataloges ­‘Trine Søndergaard · 203 Works’, mit ­Einleitung von Merete Pryds Helle und ­Kristine Kern dabeizusein.
The photographer and visual artist Trine Søndergaard was visiting to take part in the image processing and printing of the exhibition catalogue ­‘Trine Søndergaard · 203 Works’, with introduction by Merete Pryds Helle and Kristine Kern.
Udstillingen kan ses på Göteborgs kunst­museum fra den 18. april, og på Dunkers Kulturhus i Helsingborg fra den 7. november.
Utstillingen kan ses på Göteborgs kunst­museum fra den 18. april, og på Dunkers Kulturhus i Helsingborg fra den 7. november.
Die Ausstellung kann im Göteborgs Kunst­museum vom 18. April besucht werden, und bei Dunkers Kulturhus in Helsingborg ab 7. November.
The exhibition can be seen on Gothenburg Art Museum from 18th April, and at Dunkers Culture House in Helsingborg from the 7th November.
Kataloget udgives af Göteborgs kunst­museum og det danske forlag Fabrikbooks. Rasmus Koch Studio har stået for grafisk form og produktion.
Katalogen utgis av Göteborgs kunst­museum og det danske forlag Fabrikbooks. Rasmus Koch Studio har stått for grafisk form og produksjon.
Der Katalog erscheint bei Göteborgs Kunst­museum und dem dänsichen Verlag Fabrikbooks. Rasmus Koch Studio ist verantwortlich für die grafische Formgebung und ­Produktion.
The catalogue is published by Gothenburg Art Museum and the Danish publisher Fabrikbooks. Rasmus Koch Studio has made the graphic design.
Bogen blev trykt i en svensk og en engelsk udgave, på fire forskellige papirtyper: Condat matt Périgord, 170 g, Munken Lynx Rough 90 g og Munken Lynx 200 g. Keaykoloor Original Navy Blue 120 g bliver brugt som forsats­papir. Omslaget laves som halvbind med sølvfarvet præg.
Boken ble trykt i en svensk og en engelsk utgave, på fire forskjellige papirtyper: Condat matt Périgord, 170 g, Munken Lynx Rough 90 g og Munken Lynx 200 g. Keaykoloor Original Navy Blue 120 g blir brukt som forsats­papir. Omslaget lages som halvbind med sølvfarget preg.
Das Buch wird in schwedischer und englischer Ausgabe gedruckt, mit vier verschiedenen Papiersorten: Condat matt Périgord, 170 g, Munken Lynx Rough 90 g und Munken Lynx 200 g. Vorsatzpapier ist Keaykoloor ­Original Navy Blue 120 g. Der Umschlag wird als Halbband mit Silberprägung gefertigt.
The book was printed in a Swedish as well as an English version, on three different paper qualities: Condat matt Périgord 170g, Munken Lynx Rough 90g, and Munken Lynx 200g. Keaykoloor Original Navy Blue 120g is used as end paper and the cover is made as half binding with silver embossing.
Nederst 6 fotoværker fra bogen.
Nederst 6 fotoverker fra boken.
Unten 6 Photowerke aus dem Buch.
Below 6 photo art works from the book.