‘Morosum – Jean Moreaux og Else Raasum’
‘Morosum – Jean Moreaux og Else Raasum’
‘Morosum – Jean Moreaux und Else Raasum’
‘Morosum – Jean Moreaux and Else Raasum’

06-11-2019
courtesy of Peter Friedrich & Forlaget Spring
Forlaget Spring udgiver bogen ‘Morosum – Jean Moreaux og Else Raasum’ og i dag var forfatter Peter Friedrich på besøg for at føl­ge trykstarten.
Forlaget Spring utgir boken ‘Morosum – Jean Moreaux og Else Raasum’ og i dag var forfatter Peter Friedrich på besøk for å føl¬ge trykkstarten.
Der Verlag Spring veröffentlicht das Buch ‘Morosum – Jean Moreaux og Else Raasum’, und heute war der Autor Peter Friedrich zu Besuch, um dem Druckbeginn zu folgen.
The publisher Spring is publishing the book ‘Morosum – Jean Moreaux og Else Raasum’, and today the author Peter Friedrich was on visit to take part in the print start-up.
Narayana Press har reproduceret de mange originaler, som Peter Friedrich her ser på sammen med Georg i scannerafdelingen.
Narayana Press har reprodusert de mange originaler, som Peter Friedrich her ser på sammen med Georg i skanneravdelingen.
Narayana Press hat die vielen Originale reproduziert, die Peter Friedrich hier zusammen mit Georg in der Scannerabteilung betrachtet.
Narayana Press has scanned the many originals, which Peter Friedrich is here looking at together with Georg in the scanning department.
Forlaget Spring står for layout og opsætning, Peter Friedrich har skrevet bogen sammen med Malene Ringvad.
Forlaget Spring står for layout og oppsetning, Peter Friedrich har skrevet boken sammen med Malene Ringvad.
Verlag Spring steht für Layout und Aufsetzung, und Peter Friedrich hat das Buch zusammen mit Malene Ringvad verfasst.
The publisher Spring has made the layout and graphic design, and Peter Friedrich has written the book together with Malene Ringvad.
Nedenfor starter Peter Friedrich trykmaskinen sammen med trykker Tom Petersen – altid et stort øjeblik, når lang tids arbejde kommer på tryk.
Nedenfor starter Peter Friedrich trykkmaskinen sammen med trykker Tom Petersen – alltid et stort øjeblikk, når lang tids arbeid kommer på trykk.
Unten startet Peter Friedrich die Druckmaschine zusammen mit Drucker Tom Petersen – immer ein großer Augenblick, wenn nach großer Arbeit das Druckresultat entsteht.
Below Peter Friedrich is starting the printing press with printer Tom Petersen – always a great moment when a long time’s labour is reaching the printing sheets.
Omslagsforsiden.
Omslagsforsiden.
Die Umschlagsvorderseite.
The front cover.
Et opslag fra bogen.
Et oppslag fra boken.
Ein Buchaufschlag.
A spread from the book.