‘Dansk Guldalder – Verdenskunst mellem to katastrofer’

05-07-2019
courtesy of Statens Museum for Kunst
Den 5. juli var redaktør Cecilie Høgsbro og grafisk designer Åse Eg Jørgensen til trykstart på ‘Dansk Guldalder’. Bogen udgives i forbindelse med en stor udstilling på Statens Museum for Kunst, som åbner den 24. august, med værker af Christen Købke, C.W. Eckersberg, Elisabeth Jerichau-Baumann, Constantin Hansen, J.Th. Lundbye, Wilhelm Bendz, Wilhelm Marstrand, Martinus Rørbye og P.C. Skovgaard m.fl.
Bogen er en flersprogsproduktion, hvor billedplaceringen ligger fast, mens teksten udskiftes med pladeskift i den sorte farve. Den svenske udgave blev trykt i januar, og nu følger engelsk og dansk.
Narayana Press har også stået for billedbehandlingen til det rigt illustrerede katalog.
Åse Eg Jørgensen og Cecilie Høgsbro Østergaard godkender et trykark.
Et af de færdige trykark.