Dansk Medicinhistorisk Årbog 2018

19-02-2019
Courtesy of Ole Sonne
Den 27. februar var redaktør og universitetslektor emeritus Ole Sonne på besøg for at checke blåkopien og gennemgå matchprint af omslag og alle billeder til ’Dansk Medicinhistorisk Årbog 2018’, inden bogen trykkes et par dage senere.
Narayana Press har indscannet og bearbejdet billederne, og står for det grafiske design.
Årbogen udgives af Dansk Medicinsk-historisk Selskab og Stenoselskabet – Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland.
Ole Sonne checker billedekvalitet